Zarządzanie nieruchomościami

Oferujemy kompleksową obsługę nieruchomości w zakresie:

 • dokonanie rejestracji wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy)
 • zawieranie umów na dostawy mediów (woda, prąd, gaz)
 • zawieranie umów na usługi (wywóz nieczystości, konserwacja, sprzątanie, ochrona, przeglądy techniczne, ekspertyzy, nadzory, remonty)
 • zawieranie umów ubezpieczenia budynku
 • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań
 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • regulowanie należności nieruchomości
 • obsługa prawna
 • administrowanie nieruchomością
 • obsługa techniczna
 • analiza i doradztwo, w zakresie optymalizacji kosztów dotyczących nieruchomości, przy jednoczesnym podniesieniu jej standardu (nowe technologie, innowacyjne rozwiązania)
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, niezbędnych do poprawy stanu technicznego nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • kreślenie planu działań inwestycyjnych
 • nadzór nad rzetelnym i fachowym wykonaniem umów z dostawcami usług na rzecz wspólnoty
 • nadzór nad przeglądami budowlanymi i okresowymi kontrolami budynków
 • obsługa finansowo-księgowa wspólnoty/nieruchomości
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • indywidualne rozliczanie członków wspólnoty/lokatorów
 • koordynacja procedury windykacji należności od dłużników, w ramach uchwały wspólnoty.
 • bieżące kontrolowanie stanu nieruchomości
 • nadzór nad regulowaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych, wynikających z funkcjonowania wspólnoty
 • przygotowywanie uchwał i obsługa zebrań wspólnoty
 • sporządzanie rozliczeń finansowych
 • protokolarne przejęcie dokumentacji nieruchomości od dotychczasowego zarządcy
 • usługa e-kartoteka, umożliwiająca podgląd stanu swojego konta w komputerze, lub telefonie, bez wychodzenia z domu