Rekomendacje

Rekomendacja Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami – awers
Rekomendacja Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami – rewers
Certyfikat nr 37 Izabela Klimowicz – Zarządca Sądowy (Przymusowy)